Translate

Wzrost zainteresowanie ściółką Hygienic

Ściółka trocinowa Hygienic jest coraz częściej wybierana przez hodowców zwierząt, którzy dostrzegli jej pozytywny wpływ w końcowy efekt produkcji. Co skłoniło ich do wyboru naszych ściółek trocinowych? 

Naszymi klientami są największe firmy hodowlane oraz organizacje zrzeszające hodowców. Największą grupę stanowią hodowcy drobiu, posiadający od kilku do kilkudziesięciu kurników, w których przebywają ptaki, zarówno osobniki młode jak również dorosłe osobniki.

 Co przyczynia się do przenoszenia hodowli drobiu na ściółkę trocinową Hygienic? Po pierwsze dużo mniejszy nadkład pracy w porównaniu ze słomą. Dodatkowo większa chłonność ściółki sprawia, że kolejne dościelanie następuje do dużo dłuższym czasie. 

Przy używaniu słomy dościelaliśmy już po 3 dniach, bo skorupa była niesamowita. Jak przeszliśmy na ściółkę trocinową to pierwsze dościelenie zrobiliśmy po 4 tygodniach.

Oczywiście wszystko jest uzależnione od wilgotności powietrze, sposobu wentylacji, podłoża i samych zwierząt, ale nawet jeśli pierwsze dościelenie miałoby nastąpić po dwóch tygodniach to i tak jest to duża oszczędność. Ściółka trocinowa Hygienic System jest dostarczana w szczelnie zamkniętych balotach. Oznacza to, że:

  • nie trzeba jej dodatkowo rozcinać, mielić lub ciąć jej przed rozścieleniem, 
  • nie trzeba jej przewozić w pojemnikach,
  • wystarczy rozciąć balot i rozsypać ściółkę
  • ściółka nie pyli się tak jak słoma

Ściółka trocinowa dla zwierząt jest dodatkowo bardziej chłonna od słomy oraz lepiej izoluje zwierzęta od podłoża. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o temperaturę, ale również wilgoć, gdyż wiadomo, że dolne warstwy są bardziej wilgotne niż warstwy górne. Dodatkowe przestrzenie pomiędzy wiórami utrudniają przenikanie wilgoci w wyższe warstwy ściółki.

Czy pozytywnie wpływa to na zdrowie zwierząt, które nie muszą stać na wilgotnej słomie, gdzie w pomieszczeniu nie unosi się amoniak, gdzie jest im ciepło? Oczywiście, że tak, a mniejsze straty to lepszy zysk. Rzadsze i łatwiejsze rozścielanie to oszczędność czasu pracownika, który może zająć się czymś innym.

Zachęcamy hodowców drobiu do kontaktu w celu uzyskania większej ilość informacji. Zaufały nam największe firmy w kraju.